Garantni odbor IDS-a

Garantni odbor IDS-a je nadzorno tijelo IDS-a. Sastoji se od clanova izabranih na skupštinama ZP, s tim da svaka ZP bira u Garantni odbor po jednog člana. Opširnije o garantnom odboru možete doznati u Statutu IDS-a (clanak 43. i 44.)

Predsjednik Garantnog odbora:

Beletić Tatić, Ivan, ZP Puljštine

Potpredsjednik Garantnog odbora:

Serđo Rigo, ZP Pazinštine

Članovi Garantnog odbora:

Aldo Šavko, ZP Rijeka 
Denis Žužić, ZP Poreštine
Vratović Ivan, ZP Buzeštine
Zović Egidio, ZP Liburnije
Schiozzi Donald, ZP Rovinjštine 
Brenko Mauricio, ZP Labinštine