Financijski dokumenti

 

Financijski dokumenti za 2017. godinu:

Financijski plan IDS-a za 2017. godinu (726,7 KB) Program rada IDS-a za 2017. godinu (6,1 MB)

 

Financijski dokumenti za 2016. godinu:

Završni račun IDS-a za 2016. godinu (8,6 MB) Odluka o usvajanju Rebalansa Financijskog plana za 2016. godinu (793,7 KB) Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01.2016.-31.12.2016. (652,0 KB) Izvještaj o primljenim donacijama za razdoblje 01.01.-30.06.2016. (739,6 KB) Program rada za 2016. (7,4 MB) Financijski plan za 2016. (933,7 KB)

 

Financijska izvješća Parlamentarni izbori 2016. godine

Financijsko izvješće o financiranju izborne promidžbe - Parlamentarni izbori 2016. godine

 

FIN-IZVJ (1,3 MB) IZ-DP (981,3 KB) IZ-MO (2,1 MB) Izvješće o primljenim donacijama od 01.01. 2015. do 31.12.2015. godine (800,8 KB) IZ-TP (4,4 MB)

 

Prijevremeno financijsko izvješće o financiranju izborne promidžbe - Parlamentarni izbori 2016. godine

IZ - DP (1002,8 KB) IZ - MO (2,1 MB) IZ - TP (2,0 MB)

 

Prijevremeni izbori za načelnika i općinsko vijeće općina Ližnjani Matulji

 

Izjave kandidata o vlastitim sredstvima

Mladen Prenc (23,1 KB) Marko Ravnić (266,2 KB)

 

Završna financijska izvješća

Općina Ližnjan (4,1 MB) Općina Matulji (4,1 MB) Marko Ravnić (4,1 MB) Mladen Prenc (4,0 MB)

 

Privremena finacijska izvješća 

Općina Ližnjan:

IZ-DP (419,1 KB) IZ-TP (412,4 KB) IZ-MO (411,6 KB)
Općina Matulji:
IZ-DP (419,3 KB) IZ-TP (421,8 KB) IZ-MO (416,1 KB)

Marko Ravnić:

IZ-DP (417,8 KB) IZ-TP (417,2 KB) IZ-MO (411,4 KB)

 

Financijska izvješća Parlamentarni izbori 2015. godine

Financijsko izvješće o financiranju izborne promidžbe - Parlamentarni izbori 2015. godine

FIN-IZVJ (1,3 MB) IZ-DP (915,8 KB) IZ-TP (5,7 MB) IZ-MO (3,5 MB)

 

Prijevremeno financijsko izvješće o financiranju izborne promidžbe - Parlamentarni izbori 2015. godine

IZ-DP (946,0 KB) IZ-TP (1,9 MB) IZ-MO (1,8 MB)

 

Financijski dokumenti za 2015. godinu:

Završni račun za 2015. (11,1 MB) Rebalans financijskog plana za 2015. (1,1 MB) Financijski plan IDS-a za 2015. godinu (630,2 KB) Program rada IDS-a za 2015. godinu (7,6 MB) Donacije za razdoblje 01.01.-30.06.2015. (593,0 KB)

 

Financijski dokumenti za 2014. godinu: 

Završni račun IDS-a za 2014. (28,3 MB) Izvještaj o primljenim donacijama za 2014. (713,4 KB) Rebalans Financijskog plana za 2014. (881,7 KB) Program rada IDS-a za 2014. (8,0 MB) Financijski plan IDS-a za 2014. (604,3 KB)

 

Izbori 2013:

IZRBORI 2013

 

Financijski dokumenti za 2013. godinu:

Financijski plan za 2013. godinu (465,9 KB) Program rada za 2013. godinu (466,2 KB) Rebalans Financijskog plana IDS-a za 2013. (767,8 KB) Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima IDS-a 2013. (11,3 MB) Bilješka uz financijsko izvješće 2013. (253,7 KB) Izvještaj o primljenim donacijama od 01.01. do 31.12. u 2013. (1,3 MB) Izvješće o primljenim donacijama od 01.01. do 30.06.2013. godine (1,1 MB) Izvješće o primljenim donacijama od 01.07. do 31.12.2013. godin (889,8 KB)

 

Financijski dokumenti prethodnih godina:

Završni račun IDS-a za 2012. godinu (250,3 KB) Bilanca (3,3 MB) Bilješke uz financijske izvještaje (1,1 MB) Zavrsni_racun_IDS_a_za_2011.pdf (256,4 KB)

 

Ostalo:

Evidencije donacija 01.01-31.12.2012.
Evidencije donacija 01.01-30.06.2012.
Prihodi od donacija 2011

Izvješće o donacijama za 2016. godinu

Financijski dokumenti za 2017. godinu

Program rada IDS-a za 2017. godinu