pressbox

Demetlika: Država je i ovog puta pokazala premalo sluha za naše građane!

Demetlika: Da li se Istra kažnjava?

Sponza: Treba nam Zakon sa uređenim sustavom

Sponza: Hrvatska bez industrije i poljoprivrede klizi ka grčkom scenariju