Tajništvo

 

Glavni tajnik

Saša Škrinjar

Zamjenik glavnog tajnika

Fabrizio Vižintin

Tajnica za izvršne i organizacijske poslove

Sandra Radolović Ciceran

Tajnik za civilno društvo i ljudska prava

Vladimir Torbica

 

Tajnik za odnose s javnošću

Davor Pinzan

Tajnica za financije

Marija Kadoić Balaško

Tajnik za međunarodne odnose

Oriano Otočan