Garantni odbor IDS-a

Garantni odbor IDS-a je nadzorno tijelo IDS-a. Sastoji se od članova izabranih na skupštinama ZP-a, s tim da svaka ZP bira u Garantni odbor po jednog člana. Opširnije o garantnom odboru možete doznati u Statutu IDS-a (članak 43. i 44.)

Predsjednik Garantnog odbora:

-

Potpredsjednik Garantnog odbora:

-

Članovi Garantnog odbora:

Jelena Bojić, ZP Bujštine
Karl Žužić, ZP Poreštine
Marin Starčić, ZP Liburnije
Ivan Beletić-Tatić, ZP Puljštine
Samanta Barić, ZP Rovinjštine
Valter Fornažar, ZP Labinštine
Robi Zgrablić, ZP Pazinštine
Aldo Šavko, ZP Rijeka
Igor Božić, ZP Buzeština