Garantni odbor IDS-a

Garantni odbor IDS-a je nadzorno tijelo IDS-a. Sastoji se od članova izabranih na skupštinama ZP-a, s tim da svaka ZP bira u Garantni odbor po jednog člana. Opširnije o garantnom odboru možete doznati u Statutu IDS-a (članak 43. i 44.)

Predsjednik Garantnog odbora:

Ivan Beletić Tatić, ZP Puljštine

Potpredsjednik Garantnog odbora:

Serđo Rigo, ZP Pazinštine

Članovi Garantnog odbora:

Sandi Fabac, ZP Bujštine
Karl Žužić, ZP Poreštine
Igor Božić, ZP Buzeštine
Tedi Babić, ZP Liburnije
Nicolo Sponza, ZP Rovinjštine 
Mauricio Brenko, ZP Labinštine
Aldo Šavko, ZP Rijeka