Pula, 05.12.2018.
Urbroj:  02-01-208/18

Na temelju članka 38. Statuta IDS-a Predsjedništvo IDS-a na svojoj sjednici održanoj dana 05.12.2018. godine donosi: 

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za:

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA, 52100 Pula, Splitska 3, OIB:16964251485  (voditelj obrade) primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

Voditelj obrade s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, te nacionalnim zakonima temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Osnovni podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s vašim podacima. 

Za obradu podataka odgovoran je: 

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA, 52100 Pula, Splitska 3, OIB:16964251485

Službenik za zaštitu podataka dostupan je putem pisanog zahtjeva na adresu: 

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR-DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA, 52100 PULA, SPLTISKA 3  ili putem e-maila na adresu: info@ids-ddi.com 

Vrste osobnih podataka koje obrađujemo

Upotrebljavamo slijedeće osobne podatke:

 1. Matične podatke članova, zaposlenika, djece zaposlenika, bračnih drugova zaposlenika, sudionika natječaja za radna mjesta: Ime i prezime, spol, datum rođenja, država rođenja, državljanstvo, OIB, itd…
 2. Matične podatke simpatizera: Ime i prezime, broj telefona i adresa
 3. Matične podatke potpisnika kandidature: Ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice, datum i mjesto izdavanja, vlastoručni potpis
 4. Podatke o adresi i kontakt podatke: Grad, e mail adresa, mobilni telefon, podaci za hitni kontakt, itd…
 5. Ostali podaci: Podaci o plaćanjima članarine


Dužni ste na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za obavljanje naše djelatnosti ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora ili provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati svoju privolu na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora ili bilo kojeg drugo posla.

Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka 

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem: 

 1. Zakonskih obveza: Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima kao i radi obavještavanja i prijava koja smo dužni vršiti prema važećim propisima;
 2. Realizacija ugovora: Osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje smo ugovorili;
 3. Privole koju ste nam dali radi obrade Vaših osobnih podataka (npr. broja telefona);
 4. Legitimni interes
   

Razdoblje čuvanja 

Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa. Podatke koje smo dužni čuvati temeljem zakonskih propisa brišu se po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Upravljanje Privolama

Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka.

Promjenu privole možete izvršiti, putem pisanog zahtjeva na adresu: ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA, 52100 Pula, Splitska 3 ili putem e-maila na adresu: info@ids-ddi.com . Ako opozovete dane privole Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti. 

U slučaju obrade Vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema Vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Prava ispitanika

 1. Pravo na pristup informacijama i informaciju o obradi osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne, a ako se obrađuju koja je svrha takve obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ itd.
 2. Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo. 
 3. Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja. 
 4. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: 
  • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i
  • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa. 
 5. Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka. 
 6. Pravo na prigovor nadležnom tijelu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu Hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka.
 7. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave. 
 8. Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, to služi zaštiti vaših prava i privatne sfere. 
 9. Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev
 10. Pravo na ograničenje obrade: Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: 
  • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka 
  • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima 
  • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka
    

Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima: 

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi 
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti 
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem 
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima


Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava .

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

Predsjednik IDS-a 
Boris Miletić