Financijski dokumenti

Financijski dokumenti za 2019. godinu:

Program rada i financijski plan IDS-a za 2019.g. (789,6 KB)
`