Financijski dokumenti za 2017. godinu:

Financijski plan IDS-a za 2017. godinu (726,7 KB) Program rada IDS-a za 2017. godinu (6,1 MB) Izvješće o primljenim donacijama za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. (821,3 KB) Izvješće o primljenim donacijama za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. (966,2 KB) Rebalans Financijskog plana IDS-a za 2017.godinu (1,7 MB) Završni račun IDS-a za 2017.godinu (14,0 MB)

 

Lokalni izbori 2017.

Financijska izvješća o financiranju izborne promidžbe

KANDIDATI - I.krug;

VALTER FLEGO - Istarska županija (6,9 MB) BORIS MILETIĆ - Grad Pula (7,0 MB) ANTEO MILOS - Grad Novigrad (4,7 MB) VALTER GLAVIČIĆ - Grad Labin (5,1 MB) SINIŠA ŽULIĆ - Grad Buzet (4,9 MB) DAGLAS KORACA - Grad Umag (5,2 MB) VITASOVIĆ KLAUDIO - Grad Vodnjan (4,9 MB) LORIS PERŠURIĆ - Grad Poreč (4,9 MB) NADIA ŠTIFANIĆ-DOBRILOVIĆ - Grad Poreč/Manjine (4,1 MB) BORIS BABIĆ - Općina Kršan (4,2 MB) EMIL DAUS - Općina Cerovlje (4,0 MB) IVAN MIJANDRUŠIĆ - Općina Gračišće (4,9 MB) SUZANA AFLIĆ - Općina Kanfanar (4,2 MB) GIUSEPPINA RADOSLAV - Općina Karojba (4,0 MB) IVAN GEROMETTA - Općina Vrsar (4,0 MB) ENIO JUGOVAC - Općina Kaštelir Labinci (4,1 MB) KARMEN GRUBOR - Općina Motovun (4,1 MB) EDVARD PRIMOŽIĆ - Općina Lovran (4,9 MB) MARKO RAVNIĆ - Općina Ližnjan (4,3 MB) GLORIJA PALISKA BOLTERSTEIN - Općina Raša (4,8 MB) FRANKO BAXA - Općina Lupoglav (4,1 MB) ANDRINO MAGLIEVAZ - Grad Mali Lošinj (4,4 MB) DANIELE KUMAR - Općina Medulin (4,3 MB) GIANVLADO KLARIĆ - Općina Sveta Nedelja (4,3 MB) LEOPOLD KRIŽANAC - Općina Višnjan (4,2 MB) IVAN FRANKOVIĆ - Općina Pićan (4,2 MB) MARKO LJUBEŠIĆ - Općina Sveti Lovreč (4,1 MB) MARTIN ŠURAN - Općina Tinjan (2,3 MB) NIVIO STOJNIĆ - Općina Tar Vabriga (4,1 MB) CLAUDIO STOCOVAZ - Općina Grožnjan (4,2 MB) SANJA BILOSLAV - Općina Grožnjan/Manjine (4,1 MB) PAOLO KLARIĆ - Općina Brtonigla (4,1 MB) NEŠ SINOŽIĆ - Općina Brtonigla/Manjine (4,0 MB) ALEKSANDER KRT - Općina Oprtalj (4,1 MB) VALTER BALDAŠ - Općina Vižinada (4,1 MB)

 

KANDIDATI - II.krug;

DALIBOR PAUS - Općina Barban (4,8 MB) FABRIZIO VIŽINTIN - Grad Buje (1,8 MB) ALEKSEJ MIŠAN - Općina Fažana (4,8 MB) IRENA ŠVERKO - Općina Lanišće (4,2 MB) PREDRAG PLIŠKO - Općina Marčana (4,0 MB) RENATO KRULČIĆ - Grad Pazin (591,0 KB) MARKO KRIŽMAN - Općina Žminj (4,2 MB)

 

PREDSTAVNIČKA TIJELA;

ISTARSKA ŽUPANIJA - Lista za Županijsku skupštinu (6,9 MB) BUJE - Lista za Gradsko vijeće (4,7 MB) BUZET - Lista za Gradsko vijeće (4,8 MB) CRES - Lista za Gradsko vijeće (4,1 MB) LABIN - Lista za Gradsko vijeće (4,9 MB) MALI LOŠINJ - Lista za Gradsko vijeće (4,2 MB) NOVIGRAD - Lista za Gradsko vijeće (5,1 MB) PAZIN - Lista za Gradsko vijeće (5,6 MB) POREČ - Lista za Gradsko vijeće (4,9 MB) PULA - Lista za Gradsko vijeće (7,4 MB) ROVINJ - Lista za Gradsko vijeće (5,9 MB) UMAG - Lista za Gradsko vijeće (5,0 MB) VODNJAN - Lista za Gradsko vijeće (4,8 MB) RAŠA - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) BARBAN - Lista za Općinsko vijeće (4,3 MB) BRTONIGLA - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) BALE - Lista za Općinsko vijeće (4,0 MB) CEROVLJE - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) GRAČIŠĆE - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) FAŽANA - Lista za Općinsko vijeće (5,1 MB) FUNTANA - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) KAROJBA - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) GROŽNJAN - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) KANFANAR - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) KAŠTELIR LABINCI - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) KRŠAN - Lista za Općinsko vijeće (4,9 MB) LANIŠĆE - Lista za Općinsko vijeće (4,3 MB) LIŽNJAN - Lista za Općinsko vijeće (4,9 MB) LOVRAN - Lista za Općinsko vijeće (4,1 MB) LUPOGLAV - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) MARČANA - Lista za Općinsko vijeće (4,3 MB) MOTOVUN - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) MEDULIN - Lista za Općinsko vijeće (4,9 MB) PIĆAN - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) TAR VABRIGA - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) SVETI PETAR U ŠUMI - Lista za Općinsko vijeće (4,0 MB) SVETI LOVREČ - Lista za Općinsko vijeće (4,1 MB) SVETA NEDELJA - Lista za Općinsko vijeće (4,3 MB) VIŠNJAN - Lista za Općinsko vijeće (4,3 MB) SVETVINČENAT - Lista za Općinsko vijeće (4,1 MB) TINJAN - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) OPRTALJ - Lista za Općinsko vijeće (4,0 MB) ŽMINJ - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) VIŽINADA - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB) VRSAR - Lista za Općinsko vijeće (4,2 MB)

 

Prijevremena financijska izvješća o financiranju izborne promidžbe - II. krug lokalnih izbora 2017.

KANDIDATI;

MARKO KRIŽMAN - Općina Žminj (2,3 MB) RENATO KRULČIĆ - Grad Pazin (3,0 MB) ALEKSEJ MIŠAN - Općina Fažana (2,5 MB) DALIBOR PAUS - Općina Barban (2,5 MB) PREDRAG PLIŠKO - Općina Marčana (2,4 MB) GIUSEPPINA RADOSLAV - Općina Karojba (2,3 MB) IRENA ŠVERKO - Općina Lanišće (2,6 MB) FABRIZIO VIŽINTIN - Grad Buje (2,5 MB)

 

Prijevremena financijska izvješća o financiranju izborne promidžbe - Lokalni izbori 2017.

KANDIDATI;

AFLIĆ SUZANA - Općina Kanfanar (2,4 MB) BABIĆ BORIS - Općina Kršan (2,3 MB) BALDAŠ VALTER - Općina Vižinada (2,3 MB) BAXA FRANKO - Općina Lupoglav (2,4 MB) BILOSLAV SANJA - Općina Grožnjan (2,3 MB) DAUS EMIL - Općina Cerovlje (2,3 MB) FLEGO VALTER - Istarska županija (4,2 MB) FRANKOVIĆ IVAN - Općina Pićan (2,3 MB) GEROMETTA IVAN - Općina Vrsar (2,3 MB) GLAVIČIĆ VALTER - Grad Labin (2,4 MB) GRUBOR KARMEN - Općina Motovun (2,3 MB) JUGOVAC ENIO - Općina Kaštelir-Labinci (2,3 MB) KLARIĆ GIANVLADO - Općina Sveta Nedelja (2,4 MB) KLARIĆ PAOLO - Općina Brtonigla (2,3 MB) KORACA DAGLAS - Grad Umag (3,2 MB) KRIŽANAC LEOPOLD- Općina Višnjan (2,3 MB) KRIŽMAN MARKO - Općina Žminj (2,3 MB) KRT ALEKSANDER - Općina Oprtalj (2,4 MB) KRULČIĆ RENATO - Grad Pazin (2,4 MB) KUMAR DANIELE - Općina Medulin (2,4 MB) LJUBEŠIĆ MARKO - Općina Sveti Lovreč (2,3 MB) MAGLIEVAZ ANDRINO - Grad Mali Lošinj (2,7 MB) MIJANDRUŠIĆ IVAN - Općina Gračišće (2,3 MB) MILETIĆ BORIS - Grad Pula (3,2 MB) MILOS ANTEO - Grad Novigrad (2,4 MB) MIŠAN ALEKSEJ - Općina Fažana (2,3 MB) NEŠ SINOŽIĆ - Općina Brtonigla (2,3 MB) PALISKA BOLTERSTEIN GLORIJA - Općina Raša (2,5 MB) PALIAGA MARKO - Grad Rovinj (4,9 MB) PAUS DALIBOR - Općina Barban (2,3 MB) PERŠURIĆ LORIS - Grad Poreč (2,4 MB) PLIŠKO PREDRAG - Općina Marčana (2,3 MB) PRIMOŽIĆ EDVARD - Općina Lovran (2,4 MB) RADOSLAV GIUSEPPINA - Općina Karojba (2,4 MB) RAVNIĆ MARKO - Općina Ližnjan (2,4 MB) STOCOVAZ CLAUDIO - Općina Grožnjan (2,5 MB) STOJNIĆ NIVIO - Općina Tar Vabriga (2,4 MB) ŠTIFANIĆ DOBRILOVIĆ NADIA - Grad Poreč (2,4 MB) ŠURAN MARTIN - Općina Tinjan (2,3 MB) ŠVERKO IRENA - Općina Lanišće (2,3 MB) VITASOVIĆ KLAUDIO - Grad Vodnjan (2,4 MB) VIŽINTIN FABRIZIO - Grad Buje (2,3 MB) ŽULIĆ SINIŠA - Grad Buzet (2,4 MB)

 

PREDSTAVNIČKA TIJELA;

ISTARSKA ŽUPANIJA - Lista za Županijsku skupštinu (3,5 MB) BALE - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) BARBAN - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) BRTONIGLA - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) BUJE - Lista za Gradsko vijeće (2,5 MB) BUZET - Lista za Gradsko vijeće (2,5 MB) CEROVLJE - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) CRES - Lista za Gradsko vijeće (2,5 MB) FAŽANA - Lista za Općinsko vijeće (2,4 MB) FUNTANA - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) GRAČIŠĆE - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) GROŽNJAN - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) KANFANAR - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) KAROJBA - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) KAŠTELIR LABINCI - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) KRŠAN - Lista za Općinsko vijeće (2,6 MB) LABIN - Lista za Gradsko vijeće (2,7 MB) LANIŠĆE - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) LIŽNJAN - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) LOVRAN - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) LUPOGLAV - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) MALI LOŠINJ - Lista za Gradsko vijeće (2,7 MB) MARČANA - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) MEDULIN - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) MOTOVUN - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) NOVIGRAD - Lista za Gradsko vijeće (2,5 MB) OPRTALJ - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) PAZIN - Lista za Gradsko vijeće (2,6 MB) PIĆAN - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) POREČ - Lista za Gradsko vijeće (2,6 MB) PULA - Lista za Gradsko vijeće (2,7 MB) RAŠA - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) ROVINJ - Lista za Gradsko vijeće (3,2 MB) SVETA NEDELJA - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) SVETI LOVREČ - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) SVETI PETAR U ŠUMI - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) SVETVINČENAT - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) TAR VABRIGA - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) TINJAN - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) UMAG - Lista za Gradsko vijeće (2,6 MB) VIŠNJAN - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) VIŽINADA - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) VODNJAN - Lista za Gradsko vijeće (2,5 MB) VRSAR - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB) ŽMINJ - Lista za Općinsko vijeće (2,5 MB)

 

Izjave kandidata o vlastitim sredstvima

ŽUPAN:

VALTER FLEGO - Istarska županija (146,2 KB)

 

GRADONAČELNICI;

FABRIZIO VIŽINTIN - Grad Buje (149,5 KB) SINIŠA ŽULIĆ - Grad Buzet (141,3 KB) VALTER GLAVIČIĆ - Grad Labin (136,2 KB) ANTEO MILOS - Grad Novigrad (150,7 KB) RENATO KRULČIĆ - Grad Pazin (138,9 KB) LORIS PERŠURIĆ - Grad Poreč (179,0 KB) BORIS MILETIĆ - Grad Pula (151,3 KB) MARKO PALIAGA - Grad Rovinj (139,6 KB) DAGLAS KORACA - Grad Umag (134,4 KB) KLAUDIO VITASOVIĆ - Grad Vodnjan (148,8 KB) ANDRINO MAGLIEVAZ - Grad Mali Lošinj (173,8 KB)

 

ZAMJENICI GRADONAČELNIKA:

NADIA ŠTIFANIĆ-DOBRILOVIĆ - Grad Poreč (237,7 KB)

 

NAČELNICI;

DALIBOR PAUS - Općina Barban (143,5 KB) PAOLO KLARIĆ - Općina Brtonigla (141,9 KB) EMIL DAUS - Općina Cerovlje (138,8 KB) ALEKSEJ MIŠAN - Općina Fažana (148,2 KB) IVAN MIJANDRUŠIĆ - Općina Gračišće (143,8 KB) CLAUDIO STOCOVAZ - Općina Grožnjan (144,0 KB) SUZANA AFLIĆ - Općina Kanfanar (140,1 KB) GIUSEPPINA RADOSLAV - Općina Karojba (144,3 KB) ENIO JUGOVAC - Općina Kaštelir Labinci (143,4 KB) BORIS BABIĆ - Općina Kršan (145,8 KB) IRENA ŠVERKO - Općina Lanišće (144,2 KB) MARKO RAVNIĆ - Općina Ližnjan (138,3 KB) FRANKO BAXA - Općina Lupoglav (59,8 KB) PREDRAG PLIŠKO - Općina Marčana (137,5 KB) DANIELE KUMAR - Općina Medulin (140,9 KB) KARMEN GRUBOR - Općina Motovun (136,8 KB) ALEKSANDER KRT - Općina Oprtalj (121,2 KB) IVAN FRANKOVIĆ - Općina Pićan (148,6 KB) GLORIJA PALISKA BOLTERSTEIN - Općina Raša (144,5 KB) MARKO LJUBEŠIĆ - Općina Sveti Lovreč (140,8 KB) GIANVLADO KLARIĆ - Općina Sveta Nedelja (125,3 KB) NIVIO STOJNIĆ - Općina Tar Vabriga (162,1 KB) VALTER BALDAŠ - Općina Vižinada (136,4 KB) MARTIN ŠURAN - Općina Tinjan (125,8 KB) LEOPOLD KRIŽANAC - Općina Višnjan (111,9 KB) IVAN GEROMETTA - Općina Vrsar (143,5 KB) MARKO KRIŽMAN - Općina Žminj (145,3 KB) EDVARD PRIMOŽIĆ - Općina Lovran (142,7 KB)

 

ZAMJENICI NAČELNIKA:

NEŠ SINOŽIĆ - Općina Brtonigla (149,8 KB) SANJA BILOSLAV - Općina Grožnjan (159,1 KB)